"Yüksek Hızlı Genişbant İnternetin Yaygınlaştırılması" Raporu

"Yüksek Hızlı Genişbant İnternetin Yaygınlaştırılması" Raporu

Strategy& Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji Sektörü Bölge Lideri El-Darwiche:-"Türkiye'de şu an yüzde 44 olan sabit internet kullanım oranının 2023'te yüzde 85'e yükselmesi GSYH'ya 130 milyar dolar ek katkı sağlarken bilgi ve iletişim teknolojileri sek

İSTANBUL (AA) - Strategy& Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji Sektörü Bölge Lideri Bahjat El-Darwiche, "Türkiye'de şu an yüzde 44 olan sabit internet kullanım oranının 2023 yılında yüzde 85'e yükselmesi Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) 130 milyar dolar ek katkı sağlarken, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe 10 milyar dolar büyüme ve 500 bin ek istihdamı beraberinde getirecek" dedi.

Strategy& tarafından Türk Telekom'un desteğiyle gerçekleştirilen "Türkiye'de Yüksek Hızlı Genişbant İnternetin Yaygınlaştırılması" raporunun sonuçları Strategy& Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji Sektörü Bölge Lideri Bahjat El-Darwiche ev sahipliğinde düzenlenen toplantı ile paylaşıldı.

Rapor sonuçlarına ilişkin bilgi veren Bahjat El-Darwiche, Türkiye'de yüksek hızlı internetin yaygınlaşmasının önündeki temel engelin "talep açığı" olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Türkiye'de mevcut durumda yüzde 66'lık bir kesiminde Yüksek Hızlı Sabit İnternet altyapısı hazır olmasına rağmen yüksek hızlı internet kullanımının sadece yüzde 13 seviyesinde bulunduğuna dikkati çeken Bahjat El-Darwiche, şunları anlattı:

"Ayrıca, yüzde 42 olan ultra hızlı internet altyapı yaygınlığına rağmen ultra hızlı internet kullanım oranı sadece yüzde 0.1. Doğru yöntemler kullanılarak bu sorunun giderilmesinin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağı da raporun bulguları arasında yer alıyor.

Buna göre, Türkiye'de şu an yüzde 44 olan sabit internet kullanım oranının 2023 yılında yüzde 85'e yükselmesi GSYH'ya 130 milyar dolar ek katkı sağlarken, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe 10 milyar dolar büyüme ve 500 bin ek istihdamı beraberinde getirecek."

Toplantıda verilen bilgilere göre, dünya üzerinde yüksek hızlı internet erişimini yaygınlaştırmak için "Talebin Canlandırılması", "Altyapı Yatırımlarına Dayalı Rekabet" ve "Tek Altyapı Şirket Modeli" olmak üzere üç ayrı model uygulanıyor.

Türkiye için en uygun yaklaşımın "Talebin Canlandırılması" ve "Altyapı Yatırımlarına Dayalı Rekabet" modellerinin birlikte uygulanması olduğu belirtilen rapora göre, doğru yöntemler kullanılarak talebin canlandırılmasıyla ve altyapıya dayalı rekabetin devam etmesi ile Türkiye'de var olan talep açığı sorununa cevap vermenin yanı sıra, internetin sosyoekonomik faydalarının tüm ülkeye yayılmasını sağlamak da mümkün olacak.-Türkiye için ortak altyapı modeli uygun değilDiğer taraftan raporda, tek altyapı şirketi kurulması modelinin Türkiye'de arz sorunu bulunmadığı için uygun olmadığı vurgulanıyor. Bu modelin, arzın talebi karşılayamadığı ülkelerde değerlendirilebilecek bir model olduğu ifade ediliyor.

Bahjat El-Darwiche, Türkiye'de internet erişim yaygınlığının hali hazırda AB ülkeleri ile aynı seviyelerde bulunduğuna işaret ederek, "Bu sebeple ortak altyapı şirketi kurmak yerine Türkiye'de aslında talebi canlandırmak ve altyapıya dayalı rekabeti devam ettirerek ülke genelinde altyapıyı yaygınlaştırmak gerekiyor. Bu hedefe ulaşmak için gerekli adımlar atıldığında, Türkiye'nin hem ekonomisini hem de bölgesel ve global rekabet konumunu güçlendirmesi için önemli bir yol kat edilecek" dedi.-RapordanRapora göre Türkiye'de şu anda yüzde 44 olan sabit internet kullanım oranı, mevcut artış hızıyla, 2023 yılında yüzde 60'a ulaşacak. Yüksek hızlı internetin yaygınlaştırılması konusunda gerekli adımlar atılırsa bu oranının yüzde 85'e yükselmesi mümkün.

Sabit pazarda alternatif operatörlerin payı artıyor. Pazardaki rekabet yoğunluğunu ölçen HHI Endeksi1 Türkiye oranı 2010 yılında yüzde 72 iken bugün bu oran yüzde 51'e düştü. HHI Endeksi'nin düşmesi, Türkiye pazarında rekabetin arttığı anlamına geliyor.

Türkiye'de gelişmiş bir toptan internet erişim sektörü var, alternatif operatörler de bu hizmetlerden düzenlemeler doğrultusunda faydalanıyor. Toptan satış pazarı düzenlemeye tabi. Mevcut regülasyonlar sayesinde tüm operatörler için adil bir kullanım imkanı var.

Türkiye'de internet erişiminin yaygınlığı AB-15 ortalamasına göre daha iyi seviyede. Ev ve iş yerlerinin yüzde 98'i internet erişimine, yüzde 66'sı yüksek-hızlı internet erişimine sahip. Bu rakamlar AB-15 ülkelerinde ortalama sırayla yüzde 97 ve yüzde 55 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye'de yüksek hızlı bağlantıya olan talep AB'den çok daha hızlı artıyor. 10 Mbps ve üzerinde hızı olan abonelerin toplam aboneler içindeki payı sadece son iki yıl içerisinde yüzde 19'dan yüzde 72'ye çıktı. Bu artış AB ülkelerinde ancak 4,5 yılda gerçekleşti

Öte yandan raporda yer alan bilgilere göre, internet fiyatları diğer ülkelere kıyasla çok daha uygun. AB-15 ülkelerine kıyasla daha düşük hane geliri olmasına rağmen Türk hanelerinin yüzde 86'sının yüksek hızlı interneti satın alma gücü var.