Son 15 gün... Dikkat ! Paranız yanabilir...

Son 15 gün... Dikkat ! Paranız yanabilir...
Güncelleme:

Milyonlarca kişinin başvurduğu imar barışında son günlere gelindi.

Şu ana kadar 9 milyon başvururun alındığı imar barışı için son günlere girilirken, başvuruları tamamlayanların birçok yanlış yaptığı anlaşıldı. Tapu alabilmeniz için yapı kayıt belgesinde doğru beyan vermiş olmanız şart.

Tapusuz yapıların sorununu ortadan kaldırmak için başlatılan İmar Barışı’na başvurular 31 Aralık’ta son bulacak. Bugüne kadar 9 milyon vatandaş başvuru yaparken, yaklaşık 8.3 milyar liralık ödeme yapıldı. Henüz başvuru yapmayanların elini çabuk tutması gerekirken, yapı kayıt belgesini alanların da iskan ve tapu için işlem başlatması gerekiyor. İşte bu süreçte birçok başvurunun yanlış yapıldığı ortaya çıkıyor.

PARANIZ YANABİLİR

Posta'nın haberine göre kimi vatandaş teknik bilgi sahibi olmadığından kimisi de daha düşük bedel ödemek için kötü niyetle yanlış beyan veriyor. Yanlış beyan tespit edildiğinde, aldığınız yapı kayıt belgesinin iptali söz konusu olabileceği gibi ödediğiniz para da yanabilir. Beyanınızı yine e-Devlet üzerinden düzeltebilirsiniz. Ek ödeme çıkarsa da bunu bankaya ödemeniz gerekiyor. Yeniden düzenlenen yapı kayıt belgesinde ‘Kişinin yanlış beyanından dolayı revize edilmiştir’ yazıyor.

DÜZELTİLMESİ GEREK

İmar Barışı’nda en çok yapılan yanlışları Tektaş İmar Barışı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya’ya sorduk. Çatalkaya, “Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra tapu işlemlerine başlamak için bize gelen 20 kişinin 20’sinin de başvurusu yanlış çıktı. Kimisi kullanmadığı alanı dahil etmemiş, kimisi müstakil evini köy evi gibi göstermiş. Kimisi de emlak vergisini düşük ödediği için o bilgilere göre başvuru yapmış. Bu beyanlar düzeltilmeli” dedi.

EN SIK YAPILAN 8 HATA

1-) ×Yanlış Arsa tapulu ve kat irtifak tapulu binada tek bir bağımsız bölüm için yapılan başvuru yanlış.Aksi halde iskan-tapu alınamaz.

√DOĞRU Arsa tapulu ve kat irtifak tapulu binalarda tüm bina ve bağımsız bölümler için başvuru ve ödeme yapılır. Bina için yapı kayıt belgesi alınır.

2-) ×Yanlış Kat mülkiyet tapulu binada tek bağımsız bölüm için alınmış yapı kayıt belgesi ile o bağımsız bölüm için tapu değişikliği yapılabilir.

√DOĞRU Kat mülkiyet tapulu binada tek bir bağımsız bölüm için yapı kayıt belgesi alınabilir ancak tapu değişikliği için tüm hak sahiplerinin imzası gerekir

3-) ×Yanlış skanlı binanın mülkiyeti birden fazla kişiye ait iken binanın tamamı için yapılan tek başvuru yanlış.

√DOĞRU İskanlı binada tüm bina başvurusu yapabilmek için binanın sadece bir kişiye ait olması gerekir.

4-) ×Yanlış Ada, pafta, parsel gibi bilgilerden bir tanesinin bile yanlış ya da eski olması yapı kayıt belgesinin iptaline ve iskan tapu alınamamasına yol açabilir.

√DOĞRU Binadaki konut ve işyeri sayısı, bina ve arsaya ait pafta, ada, parsel bilgisi, güncel adres bilgisi; bina arsasının güncel metrekare alan bilgisi, mevcut bina konut ve işyerleri için ayrı ayrı alan bilgisi güncel ve doğru olmalıdır.

5-) ×Yanlış Düşük beyan edilmesinden dolayı emlak vergi beyan bilgileri veya doğruluğu yerinde tespit edilmemiş projeye göre yapılan başvuru sorun yaratabilir.

 
√DOĞRU Başvuruda binanın tüm ortak ve kullanım alanları ile değeri açıkça belirtilmelidir. Tüm bodrum katlar, teraslar eklenmelidir.

6-) ×Yanlış İskanlı daire veya işyerinde sadece projeye aykırı olan eklenti alanları için bağımsız bölüm başvuruları yapılamaz.

√DOĞRU İskanlı binalarda projeye aykırı sonradan yapılmış eklenti dahil mevcut kullanım alanı için başvuru yapılmalıdır.

7-) ×Yanlış Müstakil ev ve işyerleri için projesine aykırı eklentiler için başvuru yapılamaz.

√DOĞRU Yalnızca otel,AVM gibi ticari amaçlı tek bağımsız bölümlü ve iskanlı binalardaki aykırılıklar için inşaat alanı ne olursa olsun 1000 metrekareye bedel ödemek koşulu ile başvurulabilir.

8-) ×Yanlış Sosyal donatı alanı olarak tescil edilmiş Hazine ve belediye arazilerindeki kaçak yapılar için başvuru yapılamaz.

√DOĞRU Hazine ve belediye arazileri üzerindeki kaçak binalar tüm bina için başvuru yapıp belge alabilirler. Böylece bina sahibi idareden binanın bulunduğu arsayı satın alma hakkını elde etmiş olurlar.