Türkiye'nin cennetini yok edecek imar planı!

Türkiye'nin cennetini yok edecek imar planı!
Güncelleme:

Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi, Olimpos Koruma İmar Planı yüzünden orman ve tarım varlığıyla nadide miras alanları arasında sayılan Olimpos’un yapılaşmaya açılacağı, bölgedeki değerli portakal bahçelerinin de yok olacağı yönünde rapor hazırladı.

Şube yönetimi, imar planının iptali için dava hazırlıklarına başladıklarını bildirdi. Şehir Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı Ebru Manav, SİT derecesinin düşürülmesinin fırsata dönüştürülüp plan hazırlandığını, planın korumayı değil yapılaşmayı artıracağını söyledi.

TARİHİ MİRAS RİSKE GİRDİ
Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Olimpos Antik Kenti 1,2 ve 3.derece Arkeolojik SİT Alanına İlişkin Milli Park sınırları dışında kalan, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni; 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları' 12 Mart'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı.

Manav, asıl olarak kaçak yapıların yasallaştırılması amacıyla hazırlanan planın bölgede yapılaşma talebini daha da artıracağı ve tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılmasının riske gireceği tespitini yaptı.

EKOLOJİK TURİZM ADI ALTINDA YAPILAŞMA

Başkan Manav, alanın bütüncül bir anlayışla korunması gerektiğine işaret ederken, şu tespit ve uyarılarda bulundu:

*Planlama kararıyla mevcut yapıların yasallaşmasına imkan veren planlama kararları aynı zamanda hiç yapılaşmamış şu an üzerinde portakal bahçeleri olan parselleri de ekolojik turizm adı altında yapılaşmaya teşvik etmektedir.

*Olimpos Koruma Amaçlı İmar Planından korumadan ziyade kullanıma ilişkin planlama kararları geliştirildiğini görmekteyiz.

 
 

Sözcü