Tüketici hakem heyetlerine başvurularda nelere dikkat etmeliyiz?

Satın aldığımız mal veya hizmetlerin “Ayıplı Mal” ya da “Ayıplı Hizmet” olması halinde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, “Ayıp” şartına bağlı olarak, tüketicilerin maddi zararlarını tazmin edici önemli düzenlemeler, tüketici lehine haklar getirmiştir.

Bu yasal haklar,

-Sözleşmeden dönme ( Mal ya hizmeti iade ederek, ödenen bedeli geri alma),
-Ücretsiz onarım hakkı,
-Değişim ya da aynı fiyatlı başka bir mal ve hizmeti alma,
-Fiyatta indirim, hakkı.

Tüketiciler, bu seçimlik haklardan birini kullanarak, maddi zararlarını tazmin edebilirler. Tüketiciler, maddi zararlarının tazmini için öncelikle mal veya hizmeti satın aldıkları işletmeler, firmalar ile irtibata geçmeli, taleplerinin geri çevrilmesi halinde, satın aldıkları mal veya hizmetlerin parasal tutarına bağlı olarak, Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine müracaat etmelidir.

2020 Yılında Yapılacak Başvurularda Parasal Sınırlar Nedir?

Ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin uyuşmazlıklarda, satın aldığımız mal veya hizmetlerin KDV dahil tutarlarına bağlı olarak, başvuruda bulunabileceğimiz yetkili merciler belirlenmektedir.

Buna göre, 2020 yılında Kaymakamlık İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine yapılabilecek başvurularda parasal sınır KDV dahil 6.920.-TL, İl Ticaret Müdürlükleri bünyesindeki İl Tüketici Hakem Heyetlerine yapılabilecek başvuruda parasal sınır ise KDV dahil 10.390.-TL’dir. KDV dahil 10.390.-TL’yi aşan uyuşmazlıklarda, Tüketici Mahkemeleri yetkili bulunmaktadır.

Hangi Tüketici Hakem Heyetine Müracaat Etmeliyiz?

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin (İkametgahının) bulunduğu veya tüketici işleminin gerçekleştiği (yani alışverişin yapıldığı, malın satın alındığı, sözleşmenin imzalandığı) yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilecektir.

Başvurular Nasıl Yapılabilir?

Başvurular, tüketici hakem heyetlerine bizzat gidilerek, yazılı başvuru şeklinde yapılabileceği gibi, e-devlet üzerindeki tüketici portalından, tüketici hakem heyetlerine gitmeden de internet üzerinden yapılabilmektedir.

Yapılacak başvurularda, uyuşmazlık tutarı ve talebin ne olduğu (ücretsiz onarım, iade hakkı gibi) mutlaka belirtilmeli, fatura, serviş fişi veya firma ile yapılan yazışmalar gibi ispat edici belgeler ek yapılmalıdır.
Ayrıca, hakem heyetlerince yapılan davetlerde, uyuşmazlık konusu ürün ile birlikte gününde ve saatinde gidilmeli, varsa ek deliller sunulmalıdır.

Fatura veya Garanti Belgelerini Mutlaka Saklamalıyız

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda, mal ya da hizmetin satın alınma veya hizmetten yararlanmaya başlama tarihi ile mal ya da hizmetin hangi işletmeden satın alındığı büyük önem taşımaktadır.

Yasal hakların kullanılması ve yasal hakların kullanım süreleri (Zamanaşımı) açısından, fatura ve garanti belgeleri belirleyici olmaktadır.

Bu nedenle, özellikle dayanıklı taşınır mallar başta olmak üzere, uzun süreli kullanıma tabi malların faturaları ile garanti belgeleri mutlaka muhafaza edilmelidir.

Aynı şekilde, onarım ya da incelenmek üzere ürünlerin yetkili servis ya da satın aldığınız firmalara bırakılması halinde, servis fişi veya ürün teslim fişi mutlaka alınmalı, teslim tarihi ile birlikte arıza veya şikayet konusu bu fişlere yazdırılmalıdır.

Örmeğin, incelenmek üzere satın aldığınız firmaya bıraktığınız ayakkabıya ilişkin olarak, şikayetinizin ne olduğunu, hangi tarihte firmaya bırakıldığı bu fişlere yazdırılmalı ve bu fişlerin bir örneği firmadan alınarak, muhafaza edilmelidir.

Ayrıca, abonelik, devre tatil, devre mülk gibi işlemlere ilişkin sözleşmeler saklanmalıdır. Taahhütlü aboneliklerde, abonelik süresi özenle takip edilmeli, sağlanan avantajlar not alınmalıdır.

İlk 6 Aya Dikkat!

Yürürlükteki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince, teslim tarihinden itibaren ilk altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul ediliyor. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya ait olmaktadır.

Yasadaki genel zamanaşımı süreleri (2 yıl, 5 yıl, 1 yıl gibi) ile firmaların tanıdığı ek garanti süreleri saklı kalmak şartıyla, satın aldığımız ürünlerde teslim tarihinden itibaren ilk 6 ayda ortaya çıkan ayıplarda iade, ücretsiz onarım, değişim veya bedel indirimi gibi tüketicinin seçimlik haklarını kullanmasında kolaylık ve avantaj sağlanmaktadır.

Bu açıdan satın aldığımız ürünlerde ilk 6 ayda ortaya çıkan ayıplarda, hemen firmalarla irtibata geçmeli, olumsuz cevap alınması halinde hemen Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat etmeliyiz.

Sonuç Olarak;
Ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin yasal haklarımızı kullanırken; yasal haklarımızın neler olduğunu iyi bilmek ve bu yasal hakları kullanırken doğru mercilere, süresinde, eksiksiz belgelerle başvuruda bulunmak, maddi zararlarımızın tazmini açısından büyük önem taşımaktadır. Yararlı olması temennisiyle, saygı ve sevgilerimle.

06.01.2020
Levent KÜÇÜK
Genel Başkan
Tüketiciler Derneği-TÜDERinstagram.com/leventkucuk1
twitter.com/27Ekim
linkedin.com/in/levent-küçük-51541a58/


levent küçükLEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.
26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici, bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.

A+ A-