Çalışana 15 maddede Devlet güvencesi

Çalışana 15 maddede Devlet güvencesi
Güncelleme:

Yaklaşık 1 milyon taşeron işçisine kadro müjdesinde çalışanlara 15 maddede güvence verildi.

Hükümet 1 milyon 20 bin taşeron işçisine 15 başlıkta güvence verdi. Başvuruda kesinlikle kefil istenmeyecek, sınavlar eğitim seviyesi ve mesleğe göre yapılacak, yaşı dolup da primi eksik olanlar emekli oluncaya kadar çalışmaya devam edecek. Sınav sonuçlarına itiraz hakkı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da, başvuruları sistemden bizzat izleyeceğini belirterek, çalışanların rızasını gözeteceklerini, en ufak suiistimale izin vermeyeceklerini söyledi. İşte taşeronların kadroya alınma sürecinde en çok merak edilen soruların yanıtları:

KEFİL YOK

Taşeron işçilerle ilgili başvuru için gerekli belgeler yayınlandı. Başvuruda kesinlikle kefil istenmeyecek.

ÇALIŞAN RIZASI ESAS

Atılan her adımda çalışanların rızası gözetilecek. Güvenlik soruşturması da çalışanların rızasıyla olacak.

EĞİTİME GÖRE SINAV

Kadroya geçişte yapılacak sınavlar eğitim seviyesi, mesleğe göre yapılacak. Yazılı sınavda 100 üzerinden 50 puan alanlar kadroya geçecek. Test odaklı, çok sorulu bir sınav yapılmayacak.

KARMAŞA BİTİYOR

Taşerona kadro konusunda hak sahiplerinin kadrolu olarak istihdam edilmesindeki son tarih 2 Nisan olacak. Söz konusu sınavda geçişle birlikte kamudaki statü karmaşası son bulacak. 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla taşeron olarak çalışan işçiler kadro hakkı alacak.

OKURYAZAR OLMAYANA SÖZLÜ SINAV

Okuryazar olmayanlara sözlü sınav yapılacak. Yeni dönemde belediyelerde de personel alımına dayalı hizmet ihalesi yapılmayacak.

SÖZLEŞME İMZALANIYOR

Sadece kamuda açılan davalarla ilgili durumu kapsayan sözleşmeler imzalanıyor. Bu sözleşmeler hiçbir hak kaybına sebebiyet vermeyecek.

ZORUNLU EVRAKLAR

Müracaatlara sigorta dökümüyle gidilecek. Bütün belgeler çalışanın beyanına dayalı olarak kabul ediliyor. Elektronik alım platformu üzerinden formlar sisteme giriliyor.

YAŞ SINIRI YOK

Geçişte kesinlikle yaş sınırı olmayacak. Emeklilik hakkını elde edene kadar 60 yaşını da geçse çalışmaya devam edilebilecek.

EMEKLİ OLMALARI SAĞLANACAK

Yaşı dolup da primi eksik olanlar çalışmaya devam edecek.

SON SÖZ SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA

Şehir hastanelerinde kararı Sağlık Bakanlığı verecek.

SINAV SONUCUNA İTİRAZ HAKKI

Sınavlar 3-22 Mart tarihleri arasında yapılacak. Geçekleştirilen sınavda başarısız bulunan taşeron işçiler 23 - 26 Mart 2018 tarihleri arasında sınav sonuçlarına itirazda bulunabilecek.

DERS ÇALIŞMAYA GEREK YOK

Ders çalışmaya gerek olmayacak, yaptıkları iş sorulacak.

YURTDIŞINDAKİLER DE YARARLANIYOR

Düzenleme yurtdışına gidip gelenleri de kapsayacak. Ailesi, eşi yurtdışında, kendisi Türkiye'de taşeronluk firmasında çalışanlar da bu düzenlemeden yararlanacak. Avrupa'da kaldığı süreleri de borçlanıp memur kadrosuna geçip belli bir tarihi yakaladıktan sonra erken de emekli olabilecek.

BÜTÜN HAKLAR KORUNUYOR

Kıdem haklarında hiçbir değişiklik olmayacak. Çalışanlar mevcut kıdemleriyle birlikte geçiş yapacak. Yıllık ücretli izinleri konusundaki hakları da saklı kalacak. Geçişler yapılacak, emekli olduklarında da kıdem tazminatlarını alacaklar.

ZORUNLU EMEKLİLİK DEĞİL

Yaşı dolup da emekliliği gelmeyenler çalışmaya devam ederken hem yaş hem primi dolanlar emekli olacak.

BAŞVURULAR 11 OCAK'TA BİTİYOR

Taşeron işçiler kadro başvurularını 11 Ocak tarihine kadar bağlı bulundukları idarelere yapacak. Bunun ardından 12 Ocak- 20 Şubat 2018 tarihleri arasında taşeron işçilerden alınan başvurular incelenecek. Değerlendirme bittikten sonra hak sahipleri ilan edilecek. Bunun ardından ise 21 - 23 Şubat 2018 tarihleri arasında taşeron işçilerin itirazları alınacak. Taşerona kadroda kesin listeler ise 24 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıkacak. 3 Mart- 22 Mart arasında sınav yapılacak. 23 Mart-26 Mart arasında kurula itiraz edilebilecek, 27- 31 Mart tarihleri arasında itiraz incelenecek, kesin sonuç açıklanacak.

EMEKLİLER MAĞDUR EDİLMEYECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu kurumlarını taşerona geçiş sürecinde emekliliği dolan çalışanlara sıkıntı çıkarmamaları konusunda uyardı. SGK, kurumları emekliliğe hak kazanmamış olmadıklarına ilişkin belge konusunda sıkboğaz etmemeleri mesajı vererek, "On günlük başvuru süresinde değil, üç aylık dönemin sonunda bu belgeyi verebilirler" uyarısında bulundu.

Sabah