Tazminat alacakları için yeni düzenleme

Tazminat alacakları için yeni düzenleme

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nin yeni düzenlemesine göre tazminat alacağı, sadece tazminat alacaklısının kendisi veya avukatı tarafından tahsil edilebilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yeni bir genelge yayımlayarak özellikle bedeni hasarlarla ilgili süreçlerde önemli tartışmalar yaratan tazminat takibi, tahsili ve devriyle ilgili işlemleri daha belirgin hale getirdi. 

Genelgeye göre;

Tazminat alacağı ancak tazminat alacaklısının kendisi, kanuni temsilcisi veya kanuni temsilcisinin bizzat vekâlet verdiği avukatı tarafından ya da tazminat alacaklısının bizzat vekâlet vermesi kaydıyla alacaklının eşi, çocukları, annesi, babası, kardeşleri veya bunların avukatı vasıtasıyla takip edilebilecek. Tazminat alacağı da sadece tazminat alacaklısının kendisi veya avukatı tarafından tahsil edilebilecek.
Doğrudan ödenecek

Hasar gerçekleştikten sonra onarımı veya tedariki mümkün bir kıymetin tazminat alacaklısı tarafından, hizmet sağlayıcısına başvurulması durumunda, tazminat alacaklısı tarafından sigorta şirketine hitaben yazılan ve ödeme işleminin doğrudan hizmet sağlayıcısına yapılmasına dair yazılı talebin, sigorta şirketine iletilmesi üzerine sigorta şirketi, hizmet bedelini doğrudan hizmet sağlayıcısına ödeyecek. Yine sigorta şirketi ile hizmet sağlayıcısı veya sağlık kuruluşu arasında ayrıca bir anlaşma olup olmadığına bakılmaksızın sigorta şirketi tarafından ilgili hizmet sağlayıcısı veya sağlık kuruluşlarına ödeme yapılacak.
'Merdiven altı' önlemi

Cumhuriyet'ten Serhat Aligil'in haberine göre, Mercury Sigorta Üst Yöneticisi Kurt Ebik, bu genelgenin bedeni ölümlü veya sakatlı trafik veya bireysel sorumluluk tarzı hasarlarındaki süreçleri kapsayan düzenleme olduğunu belirtti. Ebik, şöyle devam etti:

“Bu düzenleme, merdiven altı tabir edilen bazı yetkisiz kişilerin mağdurdan aldıkları takip ve tazminat yetkisiyle işlem yapmasının önüne geçecek. Mağdur veya yakınları sigorta tazminatı hakkında bilgi sahibi olmadığından, gerekli temlik yetkisini bu tür takip işleri yapan kişilere devrederek alacağı tazminatın kat kat altında bir tutara imza atabiliyor. Çünkü o anda düşük bir meblağ ödemesi ve taziye masraflarının karşılanması ile mağdur maalesef kendi işlerinin hiçbir şey yapmadan hallolduğunu zannediyor.”

'Oto servisleri nefes alacak'

Düzenlemeyi yorumlayan Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Başkanı Ünal Ünaldı şuna dikkat çekti:

“Yeni genelge ile birlikte sigortalılar, sigorta şirketleri ve servisler arasında problem teşkil eden aracılar ortadan kaldırıldı. Böylece dosya iş süreçleri kolaylaştırılarak servislerin verdikleri hizmetin tahsilatı konusunda rahat nefes alması sağlandı. Bu özellikle küçük ve orta ölçekli servisler için can suyu olacak.”

Sigortalı doğal afetlerin değeri 97 milyar dolar

'Küresel Doğal Afetler Raporu'na göre 2020’de dünyada yaşanan belli başlı 416 küresel doğal afetin toplam ekonomik kaybı, tahmini olarak 268 milyar dolar. Bu rakam son 20 yılın 'orta değeri' olan 246 milyar doların üstünde. Bu kapsamda sigortalanan yıllık kayıplar 97 milyar dolar civarında olurken, sigortalanmamış 171 milyar dolarlık kaybın toplam oranı yüzde 64 olarak ölçüldü. Raporu değerlendiren Aon Türkiye Eş Üst Yöneticisi Ferhan Özay, “Dünya giderek karmaşıklaştıkça yeni ortaya çıkan risklere karşı daha iyi planlama senaryolarına duyulan ihtiyaç da artıyor” dedi.

'Kadının güçlenmesi sürekli görevimiz'

Kadın liderliği ve yetenek hattı, ücret eşitliği ve cinsiyete dayalı ücret eşitliği, kapsayıcı kültür, cinsel taciz politikaları ve kadınları destekleyen marka kimliği kriterleriyle değerlendirilen AXA’nın 'Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksine' dördüncü kez girdiği açıklandı. Bu listede sadece 380 şirket olduğunu hatırlatan AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken, “Çalışanlarımızın yüzde 54’ünü kadınlar oluşturuyor. Kadının güçlenmesi bizim için yeni bir gündem değil. Biz hem şirket içinde hem şirket dışında kadınların hayatına değer katacak girişimler üzerinde çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzalayarak da bu konuda ne kadar kararlı olduğumuzu gösterdik” dedi.

'Ek avantajlar' ve 'Güven' öne çıktı

Dijital sigorta platformu Sigortaladım.com ve IPSOS tarafından tüketicilerin davranışlarına ilişkin yapılan araştırmaya göre internetten sigorta satın alırken vazgeçilmez iki unsur, platformların sundukları ek avantajlar ve markaya olan güven oldu. Katılımcıların yüzde 20’si kasko satın alma kararında yakınlarının tavsiyesini dikkate alırken, yüzde 19’u platformların ek avantajlar sağlaması durumuna göre karar veriyor. Yine araştırmaya göre katılımcıların yüzde 79’u araçlarını satana kadar kasko sigortasını yenilemeye devam ediyor.

Sigortaladım.com Pazarlama Direktörü İzzet Özveren, “Pandemi online satışları etkiledi. 2019’da bu tür satış oranı yüzde 1.63 iken, 2020’de yüzde 2.31’e çıktı” diye konuştu.