Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a meslekten men cezası

Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a meslekten men cezası
Güncelleme:

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verdi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Bursa’da yer alan DOSAB Kömürlü Termik Santrali için hazırladığı rapor nedeniyle TTB tarafından meslekten 15 gün men cezası aldı.

İlhan'ın Bursa’da yapılacak olan termik santral ile ilgili hazırladığı söz konusu raporu; bilimsel literatür bilgileri ile desteklenmediği, halk sağlığı ve çevresel etmenleri gözetmediği, termik santrali kurması planlanan firmayı destekleyen ifadeler içerdiği, özellikle enerji politikaları açısından hakiki olmayan ifadeler bulundurduğu, bilimsel ve ahlak kuralları ihlal ettiği şeklinde değerlendiren Türk Tabipler Birliği (TTB), İlhan’ı 15 gün süreyle meslekten men etti.

Ayrıca Prof. Dr. Mustafa N. İlhan’ın hazırladığı raporda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın logosunun bulunduğu ve adının “Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, DOSAB Enerji ve Buhar Üretim Tesisinin Halk Sağlığı Yönünden Değerlendirilmesine Dair Rapor” olarak belirtildiği, ancak söz konusu raporun Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalınca hazırlanmadığının ve kişisel bir rapor özelliği taşıdığının Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından açıklandığı öğrenildi.