CHP'den Meclis'e ''maaşlar 1.302 TL arttırılsın'' kanun teklifi

CHP'den Meclis'e ''maaşlar 1.302 TL arttırılsın'' kanun teklifi
Güncelleme:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, muhtarların maaşına 1.302 TL'lik zam öngören 84 maddelik 'Muhtarlık Temel Kanunu' teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, muhtarların demokrasi tarihinde önemli bir yeri olduğunu ve aynı zamanda bulundukları yerin sorunlarını bilen kanaat önderleri olduklarını söyledi. Muhtarların seçilmiş olmalarına rağmen, siyasi partilerin dışında kalma özelliklerini her dönem koruduğunu kaydeden Torun, "Siyaset kuruma düşen görev de muhtarlıklarımızın bu vasıflarını güçlendirmek ve hizmet kapasitelerini artırmaktır" dedi.

"84 MADDELİK TEKLİF SUNUYORUZ"

Muhalefette olmalarına rağmen muhtarların sorunlarına kayıtsız kalmadıklarını ifade eden Torun, "Bu kapsamda muhtarlarımızın en önemli talebi olan 'Muhtarlık Temel Kanunu ile ilgili hazırlıklarımızı, muhtarlarımızın da görüşlerini alarak tamamladık. Yürürlükteki mevzuatta 82 farklı kanun, tüzük ve yönetmeliğin 358 maddesinde doğrudan köy ve mahalle muhtarlıklarını vurgu yapılmaktadır. Biz bu dağınıklığı ortadan kaldırmak ve düzenlemeleri tek çatı altında toplamak amacıyla 84 maddeden oluşan 'Muhtarlık Temel Kanunu' teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz" diye konuştu.

"BÜTÇE HAKKI GETİRİYORUZ"

Ardından teklifin detaylarını anlatan Torun, "İlk olarak Köy İhtiyar Meclisi ve Mahalle İhtiyar Heyetlerini, 'Köy Meclisi' ve 'Mahalle Meclisi' olarak yeniden düzenliyoruz. Köy Meclisi ve Mahalle Meclislerine bütçe hakkı getiriyoruz. Genel bütçe vergi gelirlerinden il özel idarelerine aktarılan payın yüzde bir buçuğunun o ildeki köy bütçelerine aktarılmasını temin ediyoruz. Ayrıca belediye sınırları içerisinde toplanan emlak vergisi gelirlerinin yüzde birini ise mahalle muhtarlıkları bütçesine ayrılmasını sağlıyoruz. Muhtarlıklarımıza bütçe hakkı tanırken, bu bütçeden yapılacak harcamaları da yasal denetime tabi tutuyoruz. Muhtarlarımızın dağıtacakları posta evrak başına ücret almalarını temin ediyoruz. Köy muhtarına il genel meclisinde, mahalle muhtarlarına ise belediye meclisinde kendi sorumluluk alanlarını ilgilendiren konuların görüşüleceği toplantılarda söz ve oy hakkı veriyoruz. Belediye Kanunu'nun 75'inci maddesinde değişiklik yaparak, mahalle muhtarlarının belediyelerle ortak proje geliştirmesine de imkan tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhtarlık seçimlerini de yeniden düzenlediklerini aktaran Torun, "Muhtarlığa adaylık usulü getiriyoruz. Buna göre; muhtar adayı olmak isteyenlerin, iyi hal kağıdı ile ilçe seçim kurullarına başvurması ve muhtarlık seçimlerinde fotoğraflı birleşik oy pusulası kullanımına geçilmesini sağlıyoruz" dedi.

"MUHTAR ÜCRETLERİNİN 1302 TL TUTARINDA ARTIRILMASINI ÖNERİYORUZ"

Muhtarların en büyük sorunlarından birisinin de özlük hakları olduğunu kaydeden Torun, "Kanun teklifimizle; muhtarlarımızın artık ödenek değil aylık almasını sağlıyoruz. Muhtarlarımıza ödenecek aylıkların ise 2021 yılının ikinci yarısına ilişkin hesaplamaya göre 2 bin 653 TL'den, 3 bin 955 TL'ye yükseltilmesini, yani ücretlerinin 1302 TL tutarında artırılmasını öneriyoruz. Ve bu tutarın hiçbir koşulda asgari ücretin altına düşmemesini de açık bir hükme bağlıyoruz. Belediyelere ve il özel idarelerine, her muhtarlık için Muhtar Evi ve Köy Konağı inşa ederek, temel kullanım giderlerini karşılama sorumluluğu getiriyoruz. Ayrıca, belli bir nüfusu aşan yerlerdeki muhtarlıklara, büro personeli görevlendirme hakkı veriyoruz. Bilindiği üzere, sosyal yardımların dağıtılmasında muhtarların devre dışı bırakılması tartışma konusudur. Biz bu tartışmaya bir son veriyor; sosyal yardımların, bölgesini en iyi tanıyan seçilmiş kişiler olan muhtarlarımız aracılığı ile dağıtılmasını düzenliyoruz" diye konuştu.

Kadın muhtarlara doğumdan 8 hafta önce ve 8 hafta sonra olmak üzere toplam 16 hafta süreyle aylıkları kesilmeksizin analık izni verilmesine ilişkin düzenlemenin de teklif de yer aldığını aktaran Torun, "Son olarak, muhtarlarımızın şehir içi ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanmalarına ilişkin düzenleme yapıyor ve mevcut durumda köy muhtarların da bulunan evlendirme yetkisini mahalle muhtarlarımıza da tanıyoruz. Bir dönem görev yapan muhtarlarımıza hususi pasaport alma hakkını da kanun teklifimizde öneriyoruz" ifadelerini kullandı.