İŞKUR 2022 KPSS şartsız iş ilanlarını açıkladı

İŞKUR 2022 KPSS şartsız iş ilanlarını açıkladı
Güncelleme:

2022’de İŞKUR aracılığıyla dev personel alımı gerçekleştirilecek. 72 bin 821 kişinin işe alınacağı ilanda bekçi, sekreter, hastane personeli, beden işçisi alımı gerçekleştirilecek.

Yeni yılın gelmesine sayılı günler kala işsiz olan vatandaşlar için İŞKUR üzerinden personel alımı ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan açıklamada bekçiden, hastane personeline, beden işçisinden sekretere kadar aklınıza gelebilecek pek çok meslek için alım yapılacağı duyuruldu.

ALIM YAPACAK MESLEKLERDEN BAZILARI

Beden İşçisi (Genel) 15289
Temizlik Görevlisi 2103
Güvenlik Görevlisi 1477
Satış Danışmanı / Uzmanı 1353
Makineci (Dikiş) 1250
Garson (Servis Elemanı) 1163
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1103
Konfeksiyon İşçisi 1018
Ön Muhasebeci 1003
Paketleme İşçisi 966

İŞKUR PERSONEL ALIMLARI BAŞVURU ŞARTLARI

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

b. 18 yaşını tamamlamış olmak.

c. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

e. En az ilköğretim mezunu olmak,

f. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

g. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

h. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.