Tüketici hakem heyetine başvuru şartları değişti

Tüketici hakem heyetine başvuru şartları değişti

Tüketici hakem heyetleri yönetmeliğinde yapılan değişiklikle tüketici hakem heyetlerine başvurulabilecek uyuşmazlıkların parasal değeri 30 bin liraya çıkarıldı.

Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetleri yönetmeliğini değiştirdi.

1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni yönetmelikle, 15 bin 430 liranın altındaki uyuşmazlıklar için başvurulabilen tüketici hakem heyetleri için parasal sınır 30 bin lira oldu. Böylece daha fazla sayıda uyuşmazlığın yargıya intikal ettirilmeden çözülmesi için adım atıldı.

Tüketicilerin hak arama yollarını kolaylaştırmak amacıyla tüketici hakem heyeti bulunmayan kaymakamlıklara başvuru yapabilmesine imkan sağlandı.

EK SÜRE 3 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

Tüketici hakem heyetlerinin inceleme süresi de hızlandırıldı. 6 ay içinde karara bağlanan başvurular için tanınan ek süre, 6 aydan 3 aya düşürüldü.

Tüketici hakem heyetine yapılacak başvuruda bulunması gereken zorunlu bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık bulunması durumunda, tüketici hakem heyeti tarafından başvurular hakkında ret kararı verilmeden önce 7 gün süre verilmek suretiyle başvuru sahibinden ek bilgi veya belge istenmesi zorunlu tutuldu.

Taraflardan her biri, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde, ilk başvurusunda yer alan talepleriyle ilgili olarak tüketici hakem heyetince karar verilmeyen hususlarda, kararın tamamlanmasını isteyebilecek.

Satıcı ve sağlayıcılar tarafından mevcut olduğu halde tüketici hakem heyetine sunulmayan bilgi veya belgenin itiraz aşamasında tüketici mahkemesine sunulması nedeniyle kararın iptali halinde, tüketici aleyhine yargılama giderine ve vekalet ücretine hükmedilemeyecek.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE NASIL BAŞVURULUR?

Şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ile tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilir. Tüketici hakem heyetlerine sözlü başvuru yapılamamaktadır.

HANGİ HEYETLERE BAŞVURU YAPILABİLİR?

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.