AYM tüm vergi, yargı ve idari işlemler davaları için kritik kararını açıkladı

AYM tüm vergi, yargı ve idari işlemler davaları için kritik kararını açıkladı
Güncelleme:

Anayasa Mahkemesi milyonlarca vergi mükellefini ve vatandaşı ilgilendiren tüm vergi davaları, tam yargı davaları, idari işlemler hakkında açılan davalara ilişkin kararını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemler hakkında açılan davalara ilişkin olarak önemli bir karar verdi. Buna göre AYM, bu davaların değerinin 1 lira olması halinde bile temyiz yolunun açıldığını ilan etti. 2023 yılında 581 bin TL’yi geçmeyen tutarlar için temyiz başvurusu yapılamıyordu.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi, ödenen damga vergilerinin iadesi talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısı nedeniyle iptali için başvurdu.

Anayasa Mahkemesi ise vergi mükelleflerini ilgilendiren kararını açıkladı. Buna göre AYM, mahkemelerce 2023 yılında konusu 581 bin TL’yi geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında verilen kararların Danıştay'a temyizinin önünü açtı. Başka bir deyişle dava konusu 1 lira olsa da artık Danıştay'da temyize gidebilecek.

2023 yılında 581 bin TL’yi geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında İstinaf Mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı Danıştay’a temyiz başvurusu yapılamıyordu.

Hüküm 9 ay sonra uygulanacak

Anayasa Mahkemesi'nin kararına ilişkin Av. Dr. Fatih Aras ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: 

Anayasa Mahkemesi'nin 13.10.2023 tarihli Resmi Gazete yayımlanan kararı ile: vergi, tam yargı ve idari işlemler için açılan davalarda temyiz kanun yolu parasal sınırını (2023 yılı için 581.000 TL) düzenleyen kanun hükmü iptal edilmiştir.

- Kararın gerekçesinde; istinaf kanun yolu sonrasında Danıştay’ın iş yükünün azaltılması adına parasal sınır konulmasının idareye karşı dava açanlar aleyhine aşırı külfet yükleyici ve denge bozucu olduğu belirtilmiştir.

- İptal edilen hüküm, Anayasa’nın 13. (Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması) ve 36. (Hak arama hürriyeti) aykırı bulunmuştur.

- İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Kanun hükmünün iptali için itiraz yoluna başvuran Samsun BİM 2. Vergi Dava Dairesi'nin ilgili dönem başkanı ve üyelerine teşekkür ederim."

Vergi davalarında hukuki süreç

Vergi davalarında uyuşmazlığa konu olan tutara göre vergi davaları tek aşamalı olabileceği gibi, iki ya da üç aşamalı da olabiliyor. Bu süreçler ihtilaf konusu vergi davalarının tutarına göre farklı başvuru ve kanun yollarına tabi oluyor.

Bu yollar ise şöyle sıralanıyor:

- Vergi Mahkemeleri

- Bölge İdare Mahkemeleri (İstinaf Yolu)

- Danıştay (Temyiz)

İdari yargıda davalar ise daha önce şu miktarlar ile sınırlandırılıyordu:

Ancak AYM'nin yeni kararı sonrasında vergi, tam yargı ve idari işlemler için açılan davalarda temyiz kanun yolu parasal sınırını (2023 yılı için 581.000 TL) düzenleyen kanun hükmü iptal edildi. Yani dava konusu 1 lira olsa da artık Danıştay'da temyize gidebilecek.