AYM'den CHP'nin KHK başvurusuna ret

AYM'den CHP'nin KHK başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürürlükte olan kanun hükmünde kararnamelerin tümünün iptaline ilişkin başvurusunu reddetti.

Anayasa Mahkemesi, 'Kanun Hükmünde Kararname' uygulamasının Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.

CHP milletvekillerinin başvurusunda, yasama yetkisinin, TBMM'ye ait ve devredilemeyen bir yetki olduğu belirtildi. Kanun hükmünde kararnamelerin istisnai bir yetki olduğu ve yasama yetkisinin devri anlamına gelecek şekilde genelleştirilemeyeceği kaydedildi. Buna göre çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin iptali istendi.

CHP milletvekillerinin başvurusunu değerlendiren yüksek mahkeme, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin Anayasa'da yeraldığını vurgulayarak, kuvvetler ayrılığı ilkesine ve yeni hükümet sistemiyle cumhurbaşkanına verilen yetkilere bir aykırılık oluşturmadığına hükmetti.

Kararnamelerin tümünün iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin talebin reddine oy birliğiyle karar verdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 
 

Seçiniz...