Banyosu akanlara kötü haber! Tazminat ödeyebilirsiniz

Banyosu akanlara kötü haber! Tazminat ödeyebilirsiniz
Güncelleme:

Yargıtay, balkon ve banyosundan alt kattaki daireye su sızan, ancak tamirini yaptırmayan kişinin komşusuna tazminat ödemesine, akan balkon ve banyoyu tamir ettirmesine karar verdi.

İstanbul'da, üst katındaki dairenin banyo ve balkonundan evine su sızan kişi, komşusunun arızayı tamir ettirmemesi üzerine mahkemeye başvurdu.

Davacı komşu, üst katındaki dairenin balkon ve banyosundan gelen su sızıntısı nedeniyle evinin zarar gördüğünü, zararların tespiti için Bakırköy 8. Sulh Hukuk Mahkemesince tespit yaptırdığını belirterek, zararlarının toplamı bin 168 lira maddi tazminat ile bin lira manevi tazminata hükmedilmesini istedi.

Davaya bakan Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2013'teki kararıyla maddi tazminat talebinin 850 lirasını kabul etti, manevi tazminat istemini ise reddetti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 20. Hukuk Dairesine geldi. Daire, "manevi tazminat" istemi yönünden hükmün onanmasına, "maddi tazminat ve onarım yapılması"na dair talep yönünden ise hükmün bozulmasına karar verdi.

Davanın davalıya ait bağımsız bölümünden, davacıya ait bağımsız bölüme su sızması nedeniyle oluşan zararın tahsili ve onarım istemine ilişkin olduğu belirtilen kararda, taraflar arasındaki bu uyuşmazlığın Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinden kaynaklandığı, bu Kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlığın, değerine bakılmaksızın, sulh hukuk mahkemesinde çözümleneceğinin hükme bağlandığı vurgulandı.

Dairenin kararında, buna göre mahkemece, "kat mülkiyetinden kaynaklanan maddi tazminat istemi ve onarım yapılması" konusundaki davanın ayrılarak, görevsizlik kararı verilerek dosyasının görevli ve yetkili sulh hukuk mahkemesine gönderilmesi gerektiğine hükmedildi.

GÖREVSİZLİK SONRASI SULH HUKUK MAHKEMESİNE GELDİ

Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin görevsizlik kararından sonra yargılamaya devam eden Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, davayı kabul ederek bin 168 liranın dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine hükmetti.

Davacıya ait balkon ve banyodaki rutubetlerin, dökülmelerin ve kararmaların davalının dairesinden kaynaklandığı tespitini yapan yerel mahkeme, "davalının balkonunu doğrama korkulukları ile balkon çıkıntısı arasındaki kılcal boşlukların su geçirmez likit izolasyon malzemeleriyle dolgusunu yaptırmasına, bu işlem için davalıya 1 iş günü süre verilmesine,? davalının dairesinin banyosunda bulunan küvetin sökülerek seramik kaplamaların ve derzlerin yenilenmesi ve daha sonra akrilik küvetin monte edilmesi için davalıya 2 iş günü süre verilmesine" karar verdi.

Bu kararın da davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya tekrar Yargıtaya geldi.

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı. Kararda, gereği yerine getirilerek taşınmazda gerekli önlemlerin alınmasına ve davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığı belirtildi.

AA

Etiketler tazminat banyo