Çifte MTV, AYM'ye gidiyor! İptal edilebilir mi ?

Çifte MTV, AYM'ye gidiyor! İptal edilebilir mi ?
Güncelleme:

CHP Başkanvekili Gökhan Günaydın, bugün Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci kez alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak.

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin 17 madde olarak sunduğu, ancak Plan ve Bütçe Komisyonu'nda eklenen maddeler ile 29 maddeye çıkan, 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin bazı maddeleri kabul edildi.

Teklifin ilk maddesine göre MTV “bir kereliğe mahsus olmak üzere” bu yıl iki katı olarak alınacak.

 AK Parti'nin gerekçesi ise depremin yarattığı yıkımın telafi edilmesi için kaynak oluşturulmasıyken, muhalefet bu yıkımın depremin ardından toplanan yardımlarla neden sağlanmadığı eleştirisini sunuyordu.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne yönelik düzenleme Meclis’ten geçti. Böylelikle Genel Kurul’da kabul edilen kanun teklifi ile Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek.

Ek MTV'nin ilk taksiti, teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde, yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Bu da ilk taksitin Ağustos ayında ödenebileceği anlamına geliyor.

Bu durumda Ek MTV'nin ikinci taksitinin ise Kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekecek.

Örnek olarak, 1-3 yaş arası, motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan taşıtının ocak ayındaki birinci taksiti için 1846, temmuz ayındaki ikinci taksiti için 1846 lira ödemesi gereken mükellef, teklifin bu ay kanunlaşması halinde, ağustos ayı sonuna kadar 1846, kasım ayı sonuna kadar yine 1846 lira ek vergi ödeyecek.

ÇİFTE MTV AYM YOLUNDA

CHP, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci kez alınmasını içeren düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılacak.

Memur maaş zamlarını ve kimi vergi artışlarını içeren torba kanun teklifi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci kez alınması da düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın bugün (24 Temmuz Pazartesi) Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci kez alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak

PEKİ ALAN MI ÖDEYECEK, SATAN MI ?

Son dönem çok tartışılan ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) ayrıntılar belli oldu. Buna göre, araç alım - satımında ek vergi sorumluluğunun kimde olduğu, kanunun yürürlük tarihine göre değişecek.

Devir işlemleri düzenlemenin yürürlüğe girdiği 15 Temmuz tarihinden önce yapılmışsa aracı alan, bu tarihten sonra yapılan satış için ise aracı satan sorumlu olacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın taslağına göre, ek MTV’nin mükellefi, kanunun yayımlandığı 15 Temmuz 2023’te vergi mükellefi olanlar ile 31 Aralık 2023’e kadar ilk defa tescil edilen taşıtların sahibi olan kişi ve şirketler olacak. İlave vergi, 2023’e mahsus, bir defa alınacak.

 

KANUN YÜRÜRLÜK TARİHİNE GÖRE DEĞİŞECEK

 Araç alım - satımında ek vergi sorumluluğu, kanunun yürürlük tarihine göre değişecek. Kanunun yürürlük tarihinden önce yapılan devir işlemleri için aracı alan, kanundan sonra yapılan satışlar için ise aracı satan sorumlu olacak. Örneğin, kanun çıkmadan 15 Mayıs 2023’te aracını devreden otomobil sahibi değil, aracı alan ek vergiyi ödeyecek. Kanun sonrası, 21 Ağustos 2023’te aracını devreden bir kişi ise ilave vergiyi kendisi yatıracak.

 

MUAYENE YAPILMAYACAK

 Kanunun yayımı itibarıyla MTV mükellefi olan kişilere, 2023 için tahakkuk ettirilen MTV’nin tamamı kadar ek vergi tahakkuk ettirilecek. Ek MTV’nin taksiti kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın yani ağustos sonuna kadar, ikinci taksiti ise kasım sonuna kadar ödenecek. 2023’ün ikinci yarısı ilk defa sicile kaydedilen sıfır kilometre aracın ek MTV’si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Örneğin, Eylül 2023’te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş oto için yıllık MTV’nin yarısı kadar ek MTV alınacak. Ek MTV ödenmemiş taşıta muayene yapılmayacak.