Ek MTV’de ödeyenle ödemeyenin başına ne geleceği açıklandı

Ek MTV’de ödeyenle ödemeyenin başına ne geleceği açıklandı
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren ve büyük tepki çeken çifte MTV kararı ile ilgili "AYM iptal ederse ne olur, etmezse ne olur", "Ödeyenler ne yapacak, ödemeyenlere ne yapacak" soruları yanıt buldu.

HABER3COM
Türkiye seçimlerin ardından AK Parti iktidarının tüm araçları kapsayan çifte MTV şokunu yaşamıştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, CHP'nin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı tüm araçları kapsayan çifte Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne dair düzenlemede ilk taksit ödeme süresi 6 Eylül'de sona erdi, şimdi ek MTV'nin ikinci taksidi için geri sayım sürüyor.

Diğer taraftan da araç sürücülerinin gözü kulağı Anayasa Mahkemesi'nden gelecek kararda..

Bu yıla mahsus uygulanmak üzere yürürlüğe giren çifte Motorlu Taşıtlar Vergisi ile Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde zarar görmüş depremzedeler hariç tüm araç sahiplerine 2023 yılında araçları için ödedikleri MTV tutarı toplamında bir kez daha MTV ödeme zorunluluğu getirilmişti. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla tüm taşıtlarda 2023 yılı için bir defaya mahsus olarak iki katı MTV alınmasına yönelik karar alınmıştı.

ARAÇ SAHİPLERİNİN AKLINDAKİ SORU YANIT BULDU

Peki ek MTV iptal olursa vergiyi ödeyenler parasını geri alabilecek mi?


Vergi hukuku uzmanı Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar Dünya Gazetesi'den yayımlanan 'Ek MTV’nin iptali halinde mükellefin durumu' başlıklı yazısında merak edilenleri yanıtladı.

"Anayasa Mahkemesi’nin bu düzenlemeyi iptal etmesi beklenmektedir" diyen Yavaşlar ek MTV'yi ödeyenler, ödemeyenler, itiraz edenler ve hiç bir şey yapmayanların "şimdi ne olacak" sorularına araç sahiplerini 3 gruba ayırarak tek tek yanıt verdi.

İşte Yavaşlar'ın kafa karışıklıklarını çözen yanıtları:

1. Grup: Ek MTV’ye karşı dava açmışlar ve davada ek MTV’nin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasında bulunanlar

Birinci gruptaki mükellefler açtıkları davayı kazanırlar. ek MTV’yi ödemişlerse, tecil faizi oranında hesaplanan bir faizle birlikte ödedikleri vergiyi geri alırlar (Örn. Danıştay 7. Dairesi, 13.12.1999 gün ve E. 1999/1192, K. 1999/4113 sayılı kararı).

2. Grup: Ek MTV’ye karşı dava açmaksızın ödeyenler

İkinci gruptakiler ek MTV’yi dava açmadan ödeyerek, onu kabul etmişlerdir.
Hukuki durum onlar bakımından kesinleşmiştir. Bu nedenle, ödedikleri vergiyi geri alamazlar.

3. Grup: Ek MTV'yi ödemeyenler ve dava da açmayanlar

Üçüncü gruptaki mükellefler, AYM iptal kararını açıklayana kadar ek MTV ile ilgili bir ödeme emri almış ya da almamış olabilirler:

- Ödeme emri alanlar: Bu ödeme emrine karşı dava açarak, “Böyle bir borçları olmadığını, çünkü ek MTV’nin Anayasa’ya aykırı olduğunu” ileri sürmeleri gerekir. Mahkeme, Anayasa Md.152 gereği -5 ay- AYM kararını bekleyecek ve AYM’nin iptal kararı vermesi halinde ödeme emrini iptal edecektir. Karar 5 ay içinde çıkmasa ve Anayasa Md.152 çerçevesinde ödeme emri iptal edilmese dahi, AYM iptal kararı sonrasında üst mahkeme bunu dikkate alacaktır. O da almazsa ve bu arada ek MTV ödenmek zorunda kalınırsa, bireysel başvuru yoluyla gittiği AYM’de davayı kazanarak amaçlarına ulaşacaklardır.

- Ödeme emri almayanlar: AYM’nin iptal kararı sonrasında vergi idaresinin mükellefe – Anayasa Md.2 (Hukuk devleti ilkesi), Md.11 (Anayasa’nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü) ve Md. 153 gereği- bir ödeme emri göndermemesi gerekir. Ama eğer gönderirse, bu ödeme emrine karşı dava açacaklar ve mahkeme ödeme emrini iptal edecektir.

Danıştay kararını örnek gösterdi

Yavaşlar ayrıca "Nitekim, Danıştay kararları da bu yorumu desteklemektedir" diyerek ortadaki kafa karışıklığı için şu örneği verdi:

"Örneğin, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, hatta kesinleşmiş ödeme emirlerine karşı -dava açma süresi geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayınlanan AYM iptal kararı üzerine- İYUK Md.10 çerçevesinde idareye ödeme emrinin iptali için yapılan başvurunun reddine karşı açılan davada mükellef lehine karar vermiştir."

 ÖDEMEYEN BU İŞLEMLERİ YAPAMAZ

 Bilindiği gibi normal MTV gibi ek MTV'de de vergisini yatırmayanlar araçlarını satamayacak, trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak, yurt dışına çıkaramayacak ve muayene yaptıramayacak.

EK MTV'Yİ ARACI ALAN MI ÖDEYECEK, SATAN MI ?

Araç alım - satımında ek vergi sorumluluğunun kimde olduğu, kanunun yürürlük tarihine göre değişiyor. Devir işlemleri düzenlemenin yürürlüğe girdiği 15 Temmuz tarihinden önce yapılmışsa aracı alan, bu tarihten sonra yapılan satış için ise aracı satan sorumlu olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın taslağına göre, ek MTV’nin mükellefi, kanunun yayımlandığı 15 Temmuz 2023’te vergi mükellefi olanlar ile 31 Aralık 2023’e kadar ilk defa tescil edilen taşıtların sahibi olan kişi ve şirketler olacak.  Araç alım - satımında ek vergi sorumluluğu, kanunun yürürlük tarihine göre değişecek. Kanunun yürürlük tarihinden önce yapılan devir işlemleri için aracı alan, kanundan sonra yapılan satışlar için ise aracı satan sorumlu olacak. Örneğin, kanun çıkmadan 15 Mayıs 2023’te aracını devreden otomobil sahibi değil, aracı alan ek vergiyi ödeyecek. Kanun sonrası, 21 Ağustos 2023’te aracını devreden bir kişi ise ilave vergiyi kendisi yatıracak.

Ancak 2023’ün ikinci yarısı ilk defa sicile kaydedilen sıfır kilometre aracın ek MTV’si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Örneğin, Eylül 2023’te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş oto için yıllık MTV’nin yarısı kadar ek MTV alınacak. Ek MTV ödenmemiş taşıta muayene yapılmayacak.

DEPREMZEDELER EK MTV'DEN MUAF

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıtlı ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den istisna tutuluyor.

MTV ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR ?

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.

GELİR İDARESİ'NDEN UYARI: AYM KARARINI VERMEDİ

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 6 Eylül'de sona eren ek MTV ilk taksit son ödemeleri için yaptığı açıklamada "Ek MTV'yle ilgili olarak Anayasa Mahkemesine açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir" diyerek depremzedeler hariç diğer tüm araç sahiplerini ek MTV'yi ödemekle yükümlü oldukları konusunda uyarmıştı

Söz konusu verginin Anayasa Mahkemesince iptal edildiği yönünde yanlış ve yanıltıcı haberler yapıldığına işaret edilen açıklamada, “Ek MTV’yle ilgili olarak Anayasa Mahkemesine açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir. Mükelleflerimizin gerçek dışı haberlere itibar etmemeleri ve ödeme süresi içinde ödemelerini yapmalarının menfaatleri gereği olduğunu önemle hatırlatırız.” ifadesine yer verilmişti.