Koç, Yapı Kredi'deki UniCredit hisselerini geri alıyor

Koç, Yapı Kredi'deki UniCredit hisselerini geri alıyor

Koç Holding, Yapı Kredi sermayesinin yüzde 18'e denk gelen paylarının alımına ilişkin kararını Unicredit'e iletti.

Koç Holding, Yapı Kredi sermayesinin yüzde 18'e denk gelen paylarının alımına ilişkin kararını Unicredit'e iletti.

Şirketten konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;

"30.11.2019 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Koç Holding A.Ş., UniCredit S.p.A. ("UniCredit") ve Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ("KFS") arasında imzalanan YKB Pay Alım Satım Sözleşmesi uyarınca;  UniCredit tarafından YKB paylarının satışının planlanması durumunda, belirli süre ve koşullar ile Koç Holding'in satışa konu payların alımı için ön teklif verme hakkı bulunmaktadır.

Bu kapsamda UniCredit tarafından Şirketimize yapılan bildirimin değerlendirilmesi sonucunda, UniCredit'e ait YKB sermayesinin yüzde 18'ine denk gelen 1.520.469.231 TL nominal değerli YKB paylarının alımına ilişkin kararımız Unicredit'e iletilmiştir.

YKB paylarının devir bedeli, taraflarca 30.11.2019 tarihli sözleşmede mutabık kalınan esaslar uyarınca 1 TL nominal değerli paylar için 2,2980 TL olarak belirlenmiştir.

İşlem sonrasında Koç Holding'in YKB sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı paylarının toplamı SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği'nde belirlenen yüzde 50 eşiğini aşacağından, Koç Holding için YKB'nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğu doğacak olup, kapanışı takiben ilgili düzenlemeler uyarınca zorunlu pay alım teklifinde bulunulacaktır.

Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca zorunlu pay alım teklifi fiyatı;

1) Payların satışına ilişkin anlaşmanın kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık (180 günlük) dönem içinde oluşan YKB hissesinin günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 2,3940 TL'den,

2) Pay alım teklifinde bulunan Şirketimiz tarafından, pay alım teklifini doğuran pay alımlarında ödenecek 2,2980 TL dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde YKB paylarına ödenen en yüksek fiyattan, düşük olmayacak şekilde belirlenecektir.

Devrin tamamlanması, BDDK ve SPK dahil yurt içi ve yurt dışındaki yetkili otoritelerden gerekli onayların alınmasına tabidir.  

Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır."