Sayıştay kamu binalarındaki kira zararını tespit etti

Sayıştay kamu binalarındaki kira zararını tespit etti
Güncelleme:

Sayıştay raporlarından bu kez de kamunun kira zararı ortaya çıktı. Rapora göre 15 yıldır kiralanan binalardaki toplam zarar ise 373 milyon 365 bin lira oldu.

Sayıştay raporlarından bu kez de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarındaki “kira oyunu” çıktı. Sayıştay'ın hazırladığı Gençlik ve Spor Bakanlığı raporunda, özel şahıs ve firmalardan kiralanan yurtlarda, kira sözleşmesi dışına çıkılarak ve çeşitli maliyetler gerekçe gösterilip aylık kira bedellerinin sözleşmeye aykırı biçimde artırıldığı vurgulandı.

Bugüne kadar 39 yurtta aynı durum yaşandı. Sayıştay, 39 yurtta devletin yaklaşık 25 milyon lira zarara uğratıldığını belirledi. 15 yıldır kiralanan binalardaki toplam zarar ise 373 milyon 365 bin lira oldu. 

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Sayıştay'ın bu konudaki tespitleri şöyle:

-Bazı yurt kiralamalarında kira sözleşmesinin ön protokolde belirlenen aylık kira bedeli yerine, protokol ve sözleşmede öngörülmemesine rağmen, inşaat malzeme ve işçilik ücretleri, kredi ve yatırım maliyetlerindeki artışlar gibi değişen piyasa koşulları gerekçe gösterilerek ön protokollerde belirtilen aylık kira bedellerinin yapılan başvuruya istinaden üretici fiyatları endeksi oranında güncellenmek suretiyle fiyat farkı niteliğinde artırılan aylık kira bedeli üzerinden imzalandığı tespit edilmiştir.

-Ön protokolde belirlenen aylık kira bedeline uygun kira sözleşmesi imzalanan bazı yurt kiralamalarında, sözleşmeden sonra yapılan başvuruya istinaden kira sözleşmesinde belirlenen aylık kira bedelinin ön protokol ve tip kira sözleşmesinde öngörülmemesine rağmen, benzer gerekçelerle üretici fiyatları endeksi oranında güncellenmek suretiyle artırılan aylık kira bedeli üzerinden ek kira sözleşmesinin imzalandığı belirlenmiştir.

-Ön protokolde belirlenen aylık kira bedeline uygun kira sözleşmesi imzalanan bazı yurt kiralamalarında ise benzer gerekçeler bulunmasına rağmen gerçek ya da tüzel kişilerce kuruma başvuru yapılmadığı için ön protokolde belirtilen kira bedellerinin üretici fiyatları endeksi oranında güncellenmediği tespit edilmiştir.

-Ön protokol ile kiralanan yurtlardan 39 adedinde kiraya verenlerin başvurusu üzerine aylık kira bedellerinin üretici fiyat endeksi üzerinden iyileştirilmesinin kuruma maliyetinin (örneğin ön protokolde aylık kira bedeli 639 bin TL olan bir yurdun güncelleme sonucu kira sözleşmesinde aylık kira bedelinin 744 bin 110 TL olması gibi) 39 adet yurt için toplam yıllık 24 milyon 891 bin 44 TL olduğu, 15 yıllık kiralama için gelecek yıllardaki yıllık kira artışları hariç toplam 373 milyon 365 bin 667 TL olacağı anlaşılmıştır.

Sözcü