için kaldı

Kamu kurumlarının ''yardım'' yerleri gizledi

Kamu kurumlarının ''yardım'' yerleri gizledi
Güncelleme:

Sayıştay, 2020 denetim raporlarında kamuda toplam 5 bin 882 hatalı işlem tespit etti. 121 idarenin yardım yaptığı yerleri açıklamadığı vurgulandı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; Sayıştay, 2020 denetim raporlarında kamuda çok sayıda hatalı işlem tespit etti. Toplam bulgu sayısı 5 bin 882 olurken Sayıştay’ın Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu’na göre  bu bulgulardan 2 bin 243’ü mali rapor ve tabloları etkileyen hataları içeriyor. 3 bin 332’si mevzuata uygunluğa ilişkin hataları içeren bulgular. 307’si de mali yönetim ve iç kontrol sistemine ilişkin hataları içeren bulgular. En fazla bulgu 3 bin 427 bulgu ile mahalli idarelerde. Genel bütçeli idarelerdeki bulgu sayısı 641.

- Sayıştay’ın Faliyet Genel Değerlendirme Raporu’na göre, 21 kamu idaresi faaliyet raporunu yayımlamadı. 34’ü faaliyet raporunu zamanında açıklamadı. 147 idare raporlarını tüm başlıklarla ilgili bilgileri içerecek şekilde vermedi. 73 idare kullanılan kaynaklar hakkında bilgi sunmadı. 219 idare faaliyet raporunda temel mali tablolara yer vermedi. 121 idare yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgilere idare faaliyet raporunda yer vermedi. Tüm varlık ve yükümlülüklerini açıklamayan kamu idaresi sayısı da 129. 

 - 229 idare, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri arasında meydana gelen sapmaların nedenleri hakkında açıklama yapmadı. Özel ödenek, dış proje kredisi veya bağış ve yardım gibi kaynakları göstermeyen kamu idaresi sayısı 107. Bütçe gerçekleşmeleri gerçeği yansıtmayan kamu idaresi sayısı 23, yıl sonu ödeneklerini doğru kaydetmeyen veya ödenek artış eksiliş ve aktarmalarını mevzuta uygun olarak yapmayan idare sayısı 22.

Cumhuriyet