Karadeniz Teknik Üniversitesi pilot üniversite seçildi

Karadeniz Teknik Üniversitesi pilot üniversite seçildi
Güncelleme:

Kalkınma Bakanlığı'nca üniversiteler için hazırlanan yeni stratejik plan rehberi için Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) pilot üniversite seçildiği açıklandı.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, 2019 ile 2023 yılları arasını  kapsayacak 5 yıllık planlama dönemine ilişkin, KTÜ Sahil Tesislerinde düzenlediği  basın toplantısında, Türkiye'de ve dünyada ekonomik, siyasal, sosyal, teknolojik  ve bilimsel alanlarda gelişmeler yaşandığını belirtti.

KTÜ'nün de hedeflerine ulaşabilmek için stratejiler belirlemek,  geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek amacıyla stratejik yönetim  sürecini benimsediğine işaret eden Baykal, bu sürecin de stratejik plan  doğrultusunda yürütüldüğünü söyledi.

Prof. Dr. Baykal, KTÜ'nün son 4 yıl içinde kurumsallaşma adına attığı  adımların ve stratejik planlama konusundaki çalışmaların, Kalkınma Bakanlığı ve  YÖK Kalite Kurulu Dış Değerlendirme sürecinde karşılık bulduğunu kaydederek,  şöyle devam etti:

"YÖK tarafından yükseköğretimde kalite güvencesine geçiş dönemi  başlatılmış ve bu bağlamda her üniversitenin 5 yıl içinde dış değerlendirmeye  alınacağı bildirilmiştir. KTÜ de gönüllü olarak YÖK'e yaptığı başvuru sonucunda  19-22 Aralık 2016'da dış değerlendirme sürecinden başarıyla geçmiştir. KTÜ  hakkında hazırlanan kurumsal geri bildirim raporu, YÖK tarafından kamuoyuyla  paylaşılmıştır. Bu raporda KTÜ'nün stratejik planlama konusundaki çalışmaları  memnuniyet verici bulunmuştur."

"Yeni stratejik planlama çalışmaları yaklaşık 10 ay sürecek"

Üniversitenin yeni stratejik planları konusunda da bilgilendirmede  bulunan Baykal, "YÖK raporunun yanı sıra son 2 yıldır Kalkınma Bakanlığı ile  yürütmüş olduğumuz çalışmalar neticesinde KTÜ, Kalkınma Bakanlığı tarafından  üniversiteler için hazırlanan yeni stratejik plan rehberi için pilot üniversite  seçilmiştir. Bakanlık artık üniversiteleri, yerel yönetimleri ve diğer kamu  kurumlarını ayırmış ve her biri için ayrı stratejik planlama rehberi  hazırlamıştır." diye konuştu.

Prof. Dr. Baykal, yeni stratejik planlama çalışmalarının yaklaşık 10  ay süreceğini belirterek, "Bundan önceki çalışmalarımızdan dolayı Kalkınma  Bakanlığı tarafından pilot üniversite seçilmiş olmamız, YÖK Kalite Kurulu  raporlarında bu çalışmalara atıf yapılarak memnuniyet ifade edilmesi, bizleri  yeni planlama döneminde daha da teşvik etmiştir. KTÜ, daha da yükselecek ve  yükselttiği hedeflerine daha kolay ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, KTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Asım Örem ve Prof. Dr.  Hikmet Öksüz ile çok sayıda ilgili de katıldı.