Kulüplerin vergileri amatör branşlara aktarılacak

Kulüplerin vergileri amatör branşlara aktarılacak
Güncelleme:

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme ile, kulüplerin ödediği vergiler, amatör branşlara aktarılmak üzere geri iade edilecek.

Maliye Bakanlığı’nın, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü çalışma sonunda geçen ay sonunda Meclis’e sunduğu kanun tasarısı yasalaştığı takdirde, artık kulüplerin ödediği gelir vergileri özel bir hesapta toplanacak ve ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde kulüplere iade edilecek. Kulüplerin özellikle yüzde 15’lik vergi yükünün ağırlığını futbolcu transferleri oluşturduğu için bu yolla futboldan gelecek gelirin, aynı kulüplerde amatör şubeler ve sporcular için kullanılması sağlanacak.

Ancak bu özel hesaba aktarılacak tutarlarının geri ödenmesi için kulüplerin vergilerini kanuni sürede beyan edip ödemeleri gerekiyor. Vergi ödemesi konusunda sıkıntı yaşayan ve sürekli af bekleyen kulüplerin ödedikleri vergileri geri alabilmeleri düzenli ödeme koşuluna bağlanmış oluyor. Amaç dışı kullanımlarda vergi ziyaı cezası kesilecek ve gecikme faizi alınacak. Ayrıca bu özel hesapta toplanacak tutarlar, rehin veya haciz edilemeyecek.

Özel hesapta toplanacak ve kulüplere iade edilecek tutar sadece amatör spor dallarında faaliyet gösteren sporculara, antrenörlerine ve diğer spor elemanlarına dağıtılabilecek. Bu tutar her bir sporcu, antrenör ve spor elemanı için yıllık olarak Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yazılı tarifenin üçüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşamayacak. Bu tutar, Maliye Bakanlığı tarafından 2018 yılı için 120.000 TL olarak belirlendi.

Habertürk