AYM, ek MTV'ye ilişkin kararının gerekçesini açıkladı

AYM, ek MTV'ye ilişkin kararının gerekçesini açıkladı
Güncelleme:

Anayasa Mahkemesi (AYM), ek MTV'ye yönelik aldığı kararın gerekçesini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak üzere araç sahiplerinden ek MTV alınmasına karar verilmişti.  Araç sürücülerinin gözü kulağı Anayasa Mahkemesi'nden gelecek karardaydı ve o kritik karar bugün açıklandı. 

Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu karara bağladı. Yüksek Mahkeme, ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptaline ilişkin yapılan başvurunun reddine karar verdi. Buna göre araç sahipleri ek MTV'yi ödemeye devam edecek.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Yüksek mahkeme, ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptaline ilişkin yapılan başvurunun reddine oy birliği ile karar verdi.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI 

AYM, depremlerde oluşan ekonomik kayıpların telafisi amacıyla temmuz ayında uygulamaya konulan ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) alınmasına yönelik yasanın iptalinin reddedilmesine ilişkin kararının gerekçesini yayımladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararda, CHP milletvekilleri Özgür Özel, Burcu Köksal, Gökhan Günaydın ve 126 milletvekili tarafından yapılan iptal başvurusunu inceleyen Anayasa Mahkemesi; deprem nedeniyle oluşan ekonomik kayıpların hangi vergilendirme araçlarıyla giderileceğinin takdirinin yasama organına ait olduğunu belirterek, 2023 yılı için ek MTV alınması yolunda düzenleme yapılmasının gereklilik kriterini karşıladığını değerlendirdi.

Yüksek mahkeme, ek MTV'nin bir defalığına ödenmesinin öngörülmesinin ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanmasına katkı sağlayacağı gözetildiğinde kuralın bu meşru amaca ulaşma bakımından elverişli olduğunun anlaşıldığı görüşüne yer verdi.

AYM ayrıca kişinin sahip olduğu taşıtın bir servet unsuru olarak mali gücünün göstergelerinden biri olduğunu, depremler nedeniyle oluşan maddi kayıpların büyüklüğü karşısında bu kayıpların giderilmesi sonucunda elde edilecek fayda ile araç sahiplerinin katlanacağı külfet arasında makul bir dengesizliğin bulunmadığını kaydetti.

Mahkeme, tüm hususlar gözetildiğinde MTV'nin toplumun tüm kesimlerini kapsayan yaygın bir vergi olduğu da dikkate alındığında kuralın mali güce göre vergilendirme, vergi yükünün adaletli dağılımı ve eşitlilik ilkeleri ile çelişmediği sonucuna varıldığını belirtti.