Bugün ve yarın aile hekimlerine gidecekler dikkat

Bugün ve yarın aile hekimlerine gidecekler dikkat
Güncelleme:

Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanları bugün ve yarın iş bırakıyor.

Aile hekimleri ve aile hekimliği çalışanlarını temsilen AHESEN, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu, B.B.S.Ç Birlik ve Dayanışma Sendikası, Hürriyetçi Sağlık-SEN, Tabip-Sen ve Türk Sağlık-Sen gibi çok sayıda sendika, yarın Ankara Ulus Meydanı ve İstanbul Zeytinburnu’nda eş zamanlı basın açıklaması yapacak.

Doktorlar ve çalışanlar, ödeme ve sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesi, aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyor. 

İş bırakma eylemi öncesi bir açıklama yapan AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer, "Bizlerin taleplerine kulaklarını kapatarak görmezden gelinmesi, çözümden çok sorunu büyütmektedir. Halkın sağlığını korurken sürdürebilir bir sistemin yeniden yapılandırılması sadece müzakere ile mümkündür. Bu konuda STK temsilcileri, halkımız ve bizleri destekleyen milletvekilleri ile yeniden sesimizi yükselteceğiz" diye konuştu. 

TALEPLER

AHASEN’den yapılan açıklamaya göre; aile hekimlerinin ve aile hekimliği çalışanlarının talepleri şöyle:

- Etkin bir sağlıkta şiddet yasası bir an önce çıkarılmalıdır.

- 30 Haziran 2021 tarihli ödeme ve sözleşme yönetmeliği geri çekilerek, aile hekimliği alanında faaliyet gösteren dernek, sendika ve meslek örgütlerinin de görüşleri alınarak revize edilmelidir. İlgili genelgenin iş güvencesini yok sayan ve HYP (Hastalık Yönetim Platformu) ile ilgili maddeleri ivedilikle askıya alınmalıdır.

- Aile hekimliği çalışanlarının yıllar içerisinde oluşan hak ediş kayıpları telafi edilmeli ve hak edişler emekliliğe yansıtılmalıdır.

- Aile sağlığı merkezi gider ödemelerini memur maaş zammına endekslemek, ASM'lerin işleyişinin sürdürülmesini imkânsız hale getirmiştir. Aile hekimleri, hekimlik görevlerinin yanında aynı zaman da işletmecidir. Mevcut uygulamada maaş artışı görüşmeleri aile hekimliği çalışanlarını kapsamamaktadır. Aile hekimliği çalışanlarının hak edişleri ve cari gider ödemeleri, aile hekimliği alanında faaliyet gösteren ve en fazla üyesi olan sendika ile yapılmalıdır.

- Koruyucu hekimlik uygulamalarını geliştirmek, işler hale getirmek, insana ve ekonomiye en büyük yatırımdır. Halkımızın sağlığı ve ülkemizin ekonomisi için var gücümüzle çalışmaya ve mücadele etmeye kararlıyız.

- Taleplerimiz yanıt bulmaması halinde 14-15-16 Mart 2022 tarihlerinde de 3 gün iş bırakmaya gideceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.